Redactie

Guus Goorhuis, eindredacteur

Tonny Peters, redactiesecretaris

Aukje Krommendijk

Robert Kemper Alferink

Gerard Lage Venterink

Sascha Benerink