Meedoen

OPROEP REDACTIE VOOR JAARBOEK TWENTE 2023:

Twente tussen oost en west.

In het komende Jaarboek Twente zouden we graag aandacht willen besteden aan sporen van Twentenaren buiten de eigen regio – van de prehistorie tot heden; voor korte tijd, of als levensbepalende keuze voor immigratie naar ‘de nieuwe wereld’.

Welke Twentenaren waren bijvoorbeeld betrokken bij de plantages in voormalige Nederlandse koloniën? Of hoe verging het Twentse immigranten in Australië in de jaren 50 van de twintigste eeuw? Welke Twentse gemeenschappen vertrokken massaal naar Noord-Amerika ten tijde van de landverhuizing midden negentiende eeuw? Maar ook onderwerpen als Twentenaren in de tijd van de middeleeuwse Hanze, rondtrekkende bevolkingsgroepen in de prehistorie of in Holland werkende Twentse dienstmeisjes passen uitstekend in dit thema.

Als redactie doen wij dan ook graag een beroep op uw creativiteit en nodigen u uit een bijdrage over over deze thematiek te schrijven. Vanzelfsprekend zijn ook artikelen over andere onderwerpen welkom.

Voorstellen en artikelen ontvangen we graag per mail via info@jaarboektwente.nl’. De kopijdatum is 1 mei 2022.


Voor auteursinstructies zie hieronder.

INLEIDING

De redactie Jaarboek Twente komt graag in contact met u, als u een artikel wilt schrijven, of inmiddels hebt voltooid, over één van de vele aspecten van de regio Twente: de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen. Onze nadruk ligt daarbij op het publiceren van nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen. U zou in dat geval contact kunnen opnemen met onze redactiesecretaris.

KOPIJ

Kopij dient – als Word-bestand, als ‘platte’ tekst, dus zonder enige opmaak – digitaal te worden ingediend bij de redactiesecretaris, per e-mail of op CD.
De omvang van een bijdrage kan variëren van ongeveer 800 tot 3000 woorden; afwijkingen daarvan uitsluitend na overleg met de redactie Jaarboek Twente.

AFBEELDINGEN

Afbeeldingen worden in principe door de auteur geleverd. Aantal: ongeveer 1 afbeelding per 500 woorden. Als regel in fullcolour en met een kwaliteit van 300 dpi bij 100 procent. De auteur dient aan te geven waar in de tekst de afbeeldingen geplaatst zouden moeten worden. Elke afbeelding wordt voorzien van een (kort) bijschrift. De afbeeldingen worden als aparte bestanden (jpg, soms pdf) meegestuurd.

KOPIJDATUM

De jaarlijkse kopijdatum waarop een bijdrage voor het eerstvolgende jaarboek uiterlijk kan worden ingediend, is 1 mei.

INHOUDELIJK

Van belang is dat een bijdrage kernachtig wordt geschreven en stilistisch verzorgd. Het artikel dient een korte inleiding te hebben op het te beschrijven onderwerp, een kern en een afsluiting. Ook kunnen eindnoten relevant zijn.

TOT SLOT

De redactie behoudt zich het recht voor om voorstellen te doen voor wijzigingen ten aanzien van zowel inhoud als stijl, en beslist uiteindelijk over het wel of niet plaatsen van een bijdrage.

Elke auteur van een bijdrage aan het Jaarboek Twente ontvangt drie exemplaren van het betreffende jaarboek gratis en wordt uitgenodigd voor de presentatie van het Jaarboek, als regel in oktober en op een telkens andere locatie in de regio.