Meedoen

OPROEP REDACTIE VOOR JAARBOEK TWENTE 2022: gezondheid, onderwijs, reizen.

Hoe we later ook op het jaar 2020 terugkijken, het woord ‘saai’ zal niet vallen. Het coronavirus dat veel menselijk leed veroorzaakte en ons vertrouwde leven verlamde, de #BlackLivesMatter-discussie die ook ons overspoelde, de protesten van boeren die zich in hun bestaan bedreigd voelden door milieumaatregelen die volgens wetenschappers inmiddels al ‘too late, too little’ zijn om klimaatverandering te stoppen.

Al die ontwikkelingen hadden één ding gemeen: discussies en emoties erover liepen hoger dan hoog op. Wat misschien een teken des tijds is. Of toch ook van alle tijden? Een blik in het verleden kan wellicht helpen alle reuring te ordenen en in perspectief te plaatsen om er zo enige grip op te krijgen.

Wij willen het Jaarboek 2022 daarom wijden aan een drietal thema’s, die aan deze actualiteit raken: gezondheid, onderwijs en reizen.

Waarbij de onderwerpen onbeperkt zijn. Hoe verging het Twente bij eerdere epidemieën, hoe reageerde men. Hoe stond het met de gezondheidszorg of hoe groeit (in het jaar dat de Universiteit Twente zestig wordt) de band tussen wetenschap en gezondheidszorg in de regio? Wat heeft die universiteit ons trouwens gebracht? Maar ook: hoe droeg die eenvoudige marke- of fabrieksschool bij aan de ‘verheffing’ van de Twentenaar? En tot slot: hoe reisde – nu ons eigen reizen beperkt wordt – men vroeger in en door Twente? Hoe verkocht de regio zich toeristisch? En wat zagen die vreemde reizigers ooit in dat ‘land van uitgestrekte heidevelden en zompige moerassen’.

De redactie van het Jaarboek Twente doet een beroep op uw creativiteit en nodigt u uit met artikelen over deze thema’s te komen. Vanzelfsprekend zijn ook bijdragen over andere onderwerpen welkom.

Voorstellen en artikelen ontvangen we graag per mail via info@jaarboektwente.nl en wel uiterlijk 1 mei 2021.

Voor auteursinstructies zie hieronder.

INLEIDING

De redactie Jaarboek Twente komt graag in contact met u, als u een artikel wilt schrijven, of inmiddels hebt voltooid, over één van de vele aspecten van de regio Twente: de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen. Onze nadruk ligt daarbij op het publiceren van nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen. U zou in dat geval contact kunnen opnemen met onze redactiesecretaris.

KOPIJ

Kopij dient – als Word-bestand, als ‘platte’ tekst, dus zonder enige opmaak – digitaal te worden ingediend bij de redactiesecretaris, per e-mail of op CD.
De omvang van een bijdrage kan variëren van ongeveer 800 tot 3000 woorden; afwijkingen daarvan uitsluitend na overleg met de redactie Jaarboek Twente.

AFBEELDINGEN

Afbeeldingen worden in principe door de auteur geleverd. Aantal: ongeveer 1 afbeelding per 500 woorden. Als regel in fullcolour en met een kwaliteit van 300 dpi bij 100 procent. De auteur dient aan te geven waar in de tekst de afbeeldingen geplaatst zouden moeten worden. Elke afbeelding wordt voorzien van een (kort) bijschrift. De afbeeldingen worden als aparte bestanden (jpg, soms pdf) meegestuurd.

KOPIJDATUM

De jaarlijkse kopijdatum waarop een bijdrage voor het eerstvolgende jaarboek uiterlijk kan worden ingediend, is 1 mei.

INHOUDELIJK

Van belang is dat een bijdrage kernachtig wordt geschreven en stilistisch verzorgd. Het artikel dient een korte inleiding te hebben op het te beschrijven onderwerp, een kern en een afsluiting. Ook kunnen eindnoten relevant zijn.

TOT SLOT

De redactie behoudt zich het recht voor om voorstellen te doen voor wijzigingen ten aanzien van zowel inhoud als stijl, en beslist uiteindelijk over het wel of niet plaatsen van een bijdrage.

Elke auteur van een bijdrage aan het Jaarboek Twente ontvangt drie exemplaren van het betreffende jaarboek gratis en wordt uitgenodigd voor de presentatie van het Jaarboek, als regel in oktober en op een telkens andere locatie in de regio.