Meedoen

OPROEP REDACTIE VOOR JAARBOEK TWENTE 2020: Bepaal zelf uw onderwerp

Jaarboek Twente stond de voorbije jaren steeds in het teken van één thema, dat in de verhalen vanuit tal van invalshoeken werd belicht. Die aanpak gaf het Jaarboek in onze ogen een samenhang en zeggingskracht, die meer was dan de som der delen. In het Jaarboek Twente 2019 is het voor het eerst gelukt álle bijdragen in het teken van een thema te laten staan: de rol van de vrouw in het verleden. Dit ‘succes’ biedt een goed moment om vragen te stellen bij onze aanpak. Want drukken we met de keuze voor één thema het Twentse verleden niet teveel in een keurslijf? En vooral: zien we zo geen belangrijk nieuw onderzoek over het hoofd? Een simpel antwoord is er niet; wel hebben we besloten de uitgave van 2020 voor de verandering weer eens geen thematisch ‘zwaartepunt’ te geven. In de hoop dat degenen die zich met heden, verleden, taal, cultuur en natuur van Twente bezighouden, meer fantasie hebben dan wij. Wij dagen u daarom uit met uw eigen onderwerp te komen. Met nieuw, tot nu toe nauwelijks bekend onderzoek dat nieuw licht op Twente werpt. Of wellicht ook met ‘oude’ onderwerpen die op een verfrissende wijze beschreven worden en tot nieuwe inzichten leiden. Voor het Jaarboek Twente 2020 mogen ‘duizend bloemen bloeien’ . Wij hopen zo eind volgend jaar een fraai boeket van actuele en inspirerende artikelen over Twente te kunnen presenteren.

Voorstellen en artikelen ontvangen we graag per mail via info@jaarboektwente.nl en wel uiterlijk 1 mei 2019.

Voor auteursinstructies zie hieronder.

INLEIDING

De redactie Jaarboek Twente komt graag in contact met u, als u een artikel wilt schrijven, of inmiddels hebt voltooid, over één van de vele aspecten van de regio Twente: de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen. Onze nadruk ligt daarbij op het publiceren van nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen. U zou in dat geval contact kunnen opnemen met onze redactiesecretaris.

KOPIJ

Kopij dient – als Word-bestand, als ‘platte’ tekst, dus zonder enige opmaak – digitaal te worden ingediend bij de redactiesecretaris, per e-mail of op CD.
De omvang van een bijdrage kan variëren van ongeveer 800 tot 3000 woorden; afwijkingen daarvan uitsluitend na overleg met de redactie Jaarboek Twente.

AFBEELDINGEN

Afbeeldingen worden in principe door de auteur geleverd. Aantal: ongeveer 1 afbeelding per 500 woorden. Als regel in fullcolour en met een kwaliteit van 300 dpi bij 100 procent. De auteur dient aan te geven waar in de tekst de afbeeldingen geplaatst zouden moeten worden. Elke afbeelding wordt voorzien van een (kort) bijschrift. De afbeeldingen worden als aparte bestanden (jpg, soms pdf) meegestuurd.

KOPIJDATUM

De jaarlijkse kopijdatum waarop een bijdrage voor het eerstvolgende jaarboek uiterlijk kan worden ingediend, is 1 mei.

INHOUDELIJK

Van belang is dat een bijdrage kernachtig wordt geschreven en stilistisch verzorgd. Het artikel dient een korte inleiding te hebben op het te beschrijven onderwerp, een kern en een afsluiting. Ook kunnen eindnoten relevant zijn.

TOT SLOT

De redactie behoudt zich het recht voor om voorstellen te doen voor wijzigingen ten aanzien van zowel inhoud als stijl, en beslist uiteindelijk over het wel of niet plaatsen van een bijdrage.

Elke auteur van een bijdrage aan het Jaarboek Twente ontvangt drie exemplaren van het betreffende jaarboek gratis en wordt uitgenodigd voor de presentatie van het Jaarboek, als regel in oktober en op een telkens andere locatie in de regio.