Gezondheid, onderwijs en toerisme zijn thema’s in Jaarboek Twente 2022

Het Jaarboek Twente wordt op 29 oktober gepresenteerd en ligt vanaf die datum in de boekhandel en is vanaf die datum ook te bestellen bij Uitgeverij Twentse Media.

Zomer 2021 – we ronden als redactie de inhoud van Jaarboek Twente 2022 af en spreken van het tweede jaar van de corona-pandemie. Wereldwijd, maar ook voor Twente, zijn de gevolgen nog niet te overzien. De pandemie heeft geschiedenis geschreven maar is zelf nog geen geschiedenis geworden. Toch biedt Jaarboek Twente 2022 al enkele gezichtspunten: epidemieën die hier eerder huishielden; de Twentse natuur die als het ware wordt herontdekt en we laten een Twents gezin aan het woord. Medische zorg en onderwijs in Twente worden eveneens belicht. Van de geschiedenis van MST tot de ontwikkeling van de plattelandsschool in Beckum. Van Latijnse School en ‘onderwijsmoloch’ in Almelo tot de pioniersjaren van de UT, zestig jaar geleden als TH gestart op Drienerlo. De corona-vaccinatielocatie van de GGD Twente in Oldenzaal is een van de vele in ons land. 2021 is het jaar van de mogelijkheid om je te laten vaccineren. Vrijwillig – tegelijkertijd vriendelijk en herhaaldelijk aangemoedigd door de regering om aan vaccinatie deel te nemen. Ook leest u hoe toerisme een begrip kon worden in Twente. Ooit was deze regio praktisch ‘onvindbaar’ of niet ‘interessant’ genoeg voor de reizende elite van toen. Andere Tijden dus, maar die Tijden zijn definitief veranderd, dat is wel duidelijk. Westenberg heet de buurtschap tussen grensovergang De Poppe en het Bentheimse Gildehaus: zo heet ook de wetenschapper die befaamd is geworden door zijn kaarten van onder meer het pre-EUREGIO-territorium en in ons geval een nog vrijwel onbekend gebleven kaart van de Regge. De Regge is in Goor aanleiding geworden voor een bijzonder project – Wiilgensproonk oaver de Regge. Als teken van hoop voor de toekomst zijn daar door vele Twenten even zovele telgen geplant. U leest hierover twee poëtische bespiegelingen, in de moodersproak. Over moodersproak gesproken: Anne van der Meiden is in 2021 oet de tied komn. Als redactie hebben we n andeankn geplaatst voor deze grote Twent. Daarbij laten we vooral hemzelf aan het woord, met ‘bewaarn, begriepn en verdan goan’ als leidraad. De Twentse taal was voor hem een vanzelfsprekend deel van zijn leven, geschikt voor het uiten van alle menselijke gevoelens. Net zoals dat overigens het geval is in de film ‘De beentjes van Sint-Hildegard’ die Twente – nee, heel Nederland veroverde. De Twentse moodersproak brak in deze film-van-het-jaar definitief door in ons land, van Vlissingen tot Roodeschool, van Vaals tot Callantsoog. De film schreef geschiedenis. Ook voor Jaarboek Twente is onze streektaal een onlosmakelijk deel van het bestaan ervan en dat willen we als redactie blijven uitdragen. Tot slot: kijkt u ook nog even naar de tekst hieronder over onze Oproep voor het thema (Twente tussen oost en west) van volgend jaar? Tot 1 mei 2022 hebt u de tijd…
Guus Goorhuis, eindredacteur

Oproep redactie voor Jaarboek Twente 2023

Twente tussen oost en west
In het komende Jaarboek Twente zouden we graag aandacht willen besteden aan sporen van Twentenaren buiten de eigen regio – van de prehistorie tot heden; voor korte tijd, of als levensbepalende keuze voor immigratie naar ‘de nieuwe wereld’.
Welke Twentenaren waren bijvoorbeeld betrokken bij de plantages in voormalige Nederlandse koloniën? Of hoe verging het Twentse immigranten in Australië in de jaren 50 van de twintigste eeuw? Welke Twentse gemeenschappen vertrokken massaal naar Noord-Amerika ten tijde van de landverhuizing midden negentiende eeuw? Maar ook onderwerpen als Twentenaren in de tijd van de middeleeuwse Hanze, rondtrekkende bevolkingsgroepen in de prehistorie of in Holland werkende Twentse dienstmeisjes passen uitstekend in dit thema.

Als redactie doen we dan ook graag een beroep op uw creativiteit en nodigen u uit een bijdrage over deze thematiek te schrijven. Vanzelfsprekend zijn ook artikelen over andere onderwerpen welkom.

Voorstellen ontvangen we graag per mail: info@jaarboektwente.nl
De kopijdatum is 1 mei 2022 en kijkt u vooral ook even op jaarboektwente.nl bij het lemma MEEDOEN voor nadere informatie.